Ochrana a spracovanie osobných údajov


Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje zadané do kontaktného formulára (meno, priezvisko a emailová adresa), spracúvame na účely vybavenia vášho podnetu. Spracovanie osobných údajov spočíva len v ich odoslaní pracovníkovi, ktorý sa bude vašim podnetom zaoberať formou emailovej správy. Právnym základom spracovania osobných údajov je súhlas, ktorý môžete vyjadriť zaškrtnutím súhlasneho políčka na stránke kontaktneho formulára. Vami poskytnuté osobné údaje neposkytujeme tretím stranám a ani ich ďalej neanalyzujeme a automaticky nespracovávame. Príjemcom osobných údajov je len nižšie uvedený prevádzkovateľ webstránky. Osobné údaje uchovávame najdlhšie na dobu vyžadovanú osobitnými predpismi pre archivačné povinnosti. Osobné údaje v kontaktnom formulári sú nepovinné a svoj podnet možte zadať aj anonymne.


Práva dotknutej osoby

právo na prístup k údajom
právo na zabudnutie
právo na opravu
právo na prenosnosť osobných údajov
právo na obmedzenie spracúvania
právo namietať spracúvanie osobných údajov
právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
právo začať konanie o ochrane osobných údajov
právo podať sťažnosť (dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava)


Vaše práva vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov voči prevádzkovateľovi webstránky si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne zaslaním e-mailu na niektorú z adries uvedených v kontaktoch.


INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (pdf)


Cookies

Na našich stránkach momentálne nepoužívame technologiu cookies


Prevádzkovateľ

Lacnea Slovakia s.r.o.
Nám. Sv. Anny 15
91101 Trenčín
IČO: 44110219
Registrácia: OR Okr. súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č. 20027/R