Urbánek - tradícia mäsovýroby od roku 1890

Udenárstvo Václava Urbánka je zriadené v Trencíne od roku 1890. On sám sa narodil vo Švajciarsku, ale s tunajším prostredím natolko asimiloval, že sa uchádza o madarské štátne obcianstvo. Vyucil sa v Berne a pôsobil vo viacerých zahranicných veľkomestách ako tovariš. Vynikajúco ovláda všetky práce vo svojom odbore, čoho dôkazom je skutočnost, že svoje udenárske výrobky dodáva jak do Budapešti, tak aj do ostatných väčších miest vidieka.

História
História

Dlhoročná tradícia z Trenčína

V Trencíne ako prvý mäsiar zaviedol strojovú výrobu, pri ktorej použil americké elektrické stroje. V jeho praxi pokračoval jeho syn Anton, narodený v roku 1905 na mieste súčasnej prevádzky. Bol známy poctivými mäsovými výrobkami a mimoriadnou čistotou v obchode, iste aj vďaka manželke Angele. Jeho profesijná púť však netrvala dlho. V roku 1948 došlo k znárodneniu, kedy živnosť prevzal štátny podnik Zdroj Trenčín. Tento našu dedovizen prevádzkoval počas celej éry socializmu. Pokračoval vo výrobe tradičných zabíjačkových špecialít, tieto dodával do predajní Zdroj na miestny trh.

V roku 1991 vnuk Ing. Anton Urbánek získal čast objektu v reštitúcii a spolu s manželkou Ing. Martou Urbánkovou v tom istom roku obnovili prevádzku v duchu rodinných tradícií. Vzhľadom k obmedzeným technologickým možnostiam začali s výrobou tradičných zabíjačkových špecialít. Nemalú úlohu pri obnove prevádzky zohral aj Ing. Jozef Surovčík, mladý odborník v oblasti spracovania mäsa. Po roku 2000 v rámci prístupových podmienok k Európskej únii došlo k rozsiahlej stavebnej rekonštrukcii, rozšíreniu prevádzky a kompletnej výmene technologického zariadenia. To umožnilo rozšíriť výrobný sortiment mäsových výrobkov, zvýšiť kvalitu a efektívnosť výroby.

História
História

V súcasnosti spracovávame jatocné ošípané a hovädzí dobytok na formu výsekového mäsa a vyrábame priemerne 2 tony kvalitných mäsových výrobkov denne. Hlavnými dodávateľmi suroviny sú firma Svaman Myjava a Poľnohospodárske družstvo Bošáca. Mäsovýroba Urbánek na Nám. sv. Anny pocas svojej novodobej existencie zachováva základnú fi lozofi u zakladateľa - kvalitné a čerstvé mäso a mäsové výrobky denne na Váš stôl.