„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investuje do vidieckych oblastí“

Program rozvoja vidieka SR
2014 – 2020

NÁZOV PROJEKTU:

Zvýšenie konkurencieschopnosti vo výrobe mäsa.


CIEĽ PROJEKTU:

Cieľom projektu je obstaranie a sprevádzkovanie modernizovaných výrobných technológií v rámci výroby Lacnea, čím sa zlepší efektivita výroby pri využívaní nových technológií a výrobných postupov.